Účetnictví

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti účetnictví

Vedení daňové evidence - deník daňové evidence, kniha pohledávek, závazků, evidence majetku, evidence pro účely zákona o DPH, kontrola správnosti daňových dokladů...

Vedení účetnictví - kompletní zaúčtování dokladů, kontrola správnosti daňových dokladů, sestavení účetní závěrky, kniha pohledávek, závazků, interní doklady, rozvaha, výsledovka, evidence majetku, evidence pro účely zákona o DPH.

Mzdy a personalistika – kompletní zpracování mezd, personální agendy, pracovní smlouvy, přihlášky a odhlášky zaměstnanců, pracovní řády, měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ, roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců, evidenční listy, mzdové listy, vnitřní směrnice. Česká legislativa ukládá zaměstnavatelům rozsáhlé evidenční a registrační povinnosti. Mzdová oblast je velmi častým předmětem kontroly ze strany finančních úřadů, OSSZ či zdravotních pojišťoven, v neposlední řadě i zdrojem pracovně právních sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, proto je třeba této oblasti věnovat velkou pozornost.

Zastupování klientů na úřadech (FÚ, ZP, OSSZ) a po domluvě i vlastní svoz dokladů.