Daně

V návaznosti na účetnictví pomůžeme i se zpracováním daňového přiznání

  • k dani z příjmů fyzických i právnických osob,
  • k DPH,
  • výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a) zákona o DPH,
  • souhrnné hlášení,
  • přiznání k dani silniční,
  • darovací,
  • k dani z nemovitostí,
  • k dani z převodu nemovitostí apod.,
  • včetně tzv. průběžného daňového dohledu dle potřeb klienta.

Účetní poradenství představuje v době neustálých změn ekonomického a legislativního prostředí významnou službu pro podnikatele. Podcenění této problematiky, neznalost popř. špatný výklad některého ustanovení zákona může mít velice citelné dopady na hospodaření firmy, v nejednom případě může znamenat i ekonomickou likvidaci firmy. Pouze aktuální znalosti právních předpisů, vyhlášek, pokynů zajistí poskytování profesionálních služeb.

Účetní poradenství zajišťujeme podle předem dohodnutých podmínek pro právnické i fyzické osoby, řešíme daňové i problémy a zastupujeme klienty na finančních úřadech a úřadech sociálního a zdravotního pojištění.

Předmětem činnosti JUDr. Karel Volný je vedení účetnictví a daňové evidence.

Je už na Vás, zda zvážíte kromě účetních služeb i služby daňového poradce.

Daňové poradenství v ČR je regulováno zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Daňové poradenství jsou oprávněni poskytovat daňoví poradci, kteří splnili zákonem stanovené kvalifikační předpoklady (včetně náročných zkoušek) a jsou členy této Komory.

Daňový poradce pro Vás rád zkontroluje výstupy z účetnictví a zpracuje přiznání či hlášení.

Daňové poradenství poskytuje Ing. Karel Volný č. oprávnění 5498, IČO: 08136521 pouze na základě písemné smlouvy s klientem.